May 30, 2014

Tatacara Menangani Masalah Disiplin

TATACARA MENANGANI MASALAH DISIPLIN


19-20 Jun 2014
MEF Petaling Jaya, Selangor

9:00 am – 5:00pm

SKIM SBL/PSMB(HRDF)

Objektif

Program ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang Tatacara Disiplin yang perlu dipatuhi di dalam melaksanakan disiplin di tempat kerja. Kandungan kursus ini termasuk Syarahan, Kajian Kes dan juga ‘mock’ Siasatan Dalaman. Apabila selesainya kursus ini, peserta dijangkakan berkeupayaan untuk merangka Pertuduhan, Menjadi pegawai pendakwa semasa Siasatan Dalaman atau mengendalikan siasatan dalaman.

Kandungan Kursus

• Asas-asas Keadilan Asasi

• Tugas dan tanggungjawab Majikan/Pekerja

• Salahlaku

• Kemaafan

• Siasatan Sewajarnya

• Perlanggaran Kontrak

• Menangani Pekerja yang bermasalah dari segi kehadiran

• Menangani Pekerja yang lemah prestasi

• Penamatan Perkhidmatan di bawah Seksyen 15(2) Akta Kerja

• Kajian Kes dan Mock Siasatan Dalaman

• Tatacara siasatan dalaman
  - Siasatan Awal
  - Peranan pegawai pendakwa dan pegawai penyiasat
  - Pemilihan Panel Siasatan
  - Peranan Panel Siasatan
  - Pemeriksaan Utama
  - Pemeriksaan Balas
  - Pemeriksaan Semula
  - Keterangan
  - Penemuan dan Keputusan
  - Hukuman
  - Panduan daripada Kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Perusahaan

Peserta Kursus

Semua yang terlibat di dalam mengendalikan tugas-tugas Perhubungan Perusahaan dan kepada individu yang mungkin dilantik untuk mengendalikan siasatan dalaman sebagai pegawai pendakwa atau pegawai penyiasat.

Yuran

Ahli RM600 seorang / Bukan Ahli RM 750.00 seorang

Borang pendaftaran: CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Popular Posts